Τό Greek Exports Support σχεδιάστηκε αποκλειστικά για συμμετέχοντες, δηλ. εγγεγραμμένες εταιρείες, επιχειρήσεις, παραγωγούς, εξαγωγείς, εισαγωγείς, και μόνον για αυτούς. Κάθε άλλος δέν έχει πρόσβαση στίς εδώ καταχωρημένες πληροφορίες τών επιχειρήσεων.

Αυτές οι αποκλειστικές περιοχές είναι τα όλα στοιχεία τών επιχειρήσεων καί τών προϊόντων τους, καθώς και όλα τα στοιχεία ενδιαφερομένων εισαγωγέων.

Με τήν εγγραφή-καταχώρηση σας εσείς καθορίζετε ένα ψευδώνυμο και έναν κωδικό πρόσβασης στίς αποκλειστικές για επιχειρηματίες περιοχές, προκειμένου να μπορείτε να εισέλθετε σε αυτές.

Ετήσιες συνδρομές (Καταχώρηση στό Greek Exports Support)
  • Γιά Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ): €450,00
  • Για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ): €250,00
  • Για ΟΕ, ΕΕ, Μονοπρόσωπες Εταιρείες, Συνεταιρισμούς: €130,00
  • Για Μικρομεσαίους Παραγωγούς Γεωργικών/Κτηνοτροφικών προϊόντων: €100,00

  • ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ, π.χ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣ από τίς επιτυχείς συναλλαγές σας.