Τί; ή Ποιός; Πού;

Ελαχιστο Κοστος Διαφημισης σας

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΗΣΗΣ ΣΑΣ

Επιστροφή στά διαφημιστικά πακέτα μας
Η πληρωμή είναι ΕΤΗΣΙΑ, εκτός τών Αγγελιών οι οποίες είναι τουλ. 3μηνης διάρκειας, και προπληρώνεται

Αναλυτικά
(εκτός τής ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ τα πακέτα αναφέρονται στο ελληνόφωνο IOnIS):
1. Φωτογραφία έως 10KB στατική, δίπλα στα στοιχεία τής ευρεθείσας επιχείρησης, τιμή €1,00 μηνιαίως.
2.
Banner στήν πρώτη σελίδα, μεγέθους 182x60 €18,00 μηνιαίως..
3. Banner (one step animation) πρακτικά σε όλες τίς σελίδες όπου εμφανίζονται στοιχεία ζητουμένων επιχειρήσεων ανεξαρτήτου κατηγορίας, δηλ. γιά όλες τίς κατηγορίες, ακόμα και όταν καμμία δεν ανευρεθεί, €16 μηνιαίως.
4. Βίντεο έως 5ΜΒ σέ ξεχωριστή σελίδα καλουμένη στό μπουτόν "Βίντεο" κάτω από τά στοιχεία τής ανευρεθείσας επιχείρησής σας, τιμή €16,00 μηνιαίως.
5. Slides Φωτογραφιών έως 1ΜΒ σε ξεχωριστή σελίδα καλουμένη στά μπουτόνς "Αλλες φωτογραφίες" ή "Βίντεο" κάτω από τα στοιχεία στής ανευρεθείσας επιχείρησής σας, τιμή €6,00 μηνιαίως.
6. Πέραν τών αναφερθέντων ορίων μεγέθους η τιμή προσαυξάνεται κατά €0,40 ανά KB (Kilobyte).
7.
Αγγελία σε ολόκληρη σελίδα με 1 φωτογραφία έως 100KB, τιμή €16,00 μηνιαίως.
8. Καταχώρηση στόν Προνομιακό Κατάλογο (αριστερά "Προνομιακές Καταχωρήσεις"), τιμή €3,00, μέ φώτο €4,00 μηνιαίως
9. Banner δεξιά ( "έξω" από τήν σελίδα ) εμφανιζόμενος σε επιλογή Επαγγελματικής Κατηγορίας-Επιχειρ. Κλάδου, τιμή €13,00, άν είναι μόνιμος εκεί ανεξαρτήτως ποιά Κατηγορία επελέχθη €18,00 μηνιαίως.

Αν τίποτα από όλα αυτά ( φωτογραφίες/βίντεο ) δεν δημοσιευθούν στό IOnIS γιά τήν επιχείρησή σας, η καταχώρηση αυτής είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
Επειδή ο σχεδιασμός και προγραμματισμός μιάς ιστοσελίδας ποικίλει αναλόγως δέν είναι δυνατόν να δώσουμε μιά σταθερή τιμή κόστους. Μπορούμε όμως να σάς πληροφορήσουμε γιά έξοδα φιλοξενίας τής ιστοσελίδας σας ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ του web server μας κ.λ.π.

Για τίς δικές σας ανάγκες απαιτείται η καταγραφή τους γιά να μπορούμε να σάς κάνουμε τήν προσφορά μας.

Οι web server μας είναι στήν Γερμανία, είναι ΤΑΧΥΤΑΤΟΙ, παρέχουν ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ τών ιστοσελίδων, και υποστηρίζουν όλες τίς μοντέρνες τεχνολογίες, 8 databases, απεριόριστο traffic, 2 domains δωρεάν (μπορείτε να βάλετε όσα θέλετε ακόμα), 200 subdomains, 200  Emails, MySQL, eShop,PHP5 + PHP4,Perl,cgi-bin,Blog,Forum etc. .

Κόστος φιλοξενίας σε 4GB χώρο: €9,90 μηνιαίως.
Κατοχύρωση Domain-Ονόματός, Ετήσιο έξοδο :
onomasas
.com: €20,00
, onomasas.gr: €25,00, onomasas.net: €17,00, onomasas.eu: €29,00

Επίσης σάς προσφέρουμε δικό σας eShop (Ηλεκτρονικό Κατάστημα στα Ελληνικά μόνον) στό Internet είτε έναντι €100 μηνιαίως (πάντα προπληρωμή γιά 1 έτος και με υποχρέωση 5 ετών) αναλαμβάνοντας τήν συντήρηση και φιλοξενία (hosting), είτε αγορά έναντι ΜΟΝΟΝ €2.100 σύν ΦΠΑ 23%. Κοιτάξτε το δικό μας eShop εδώ.
10.Επίσης σάς προσφέρουμε δικό σας eShop (Ηλεκτρονικό Κατάστημα στα Ελληνικά μόνον) στό Internet είτε έναντι €120 μηνιαίως (πάντα προπληρωμή γιά 1 έτος και με υποχρέωση 5 ετών) αναλαμβάνοντας τήν συντήρηση και φιλοξενία (hosting), είτε αγορά έναντι ΜΟΝΟΝ €2.100 σύν ΦΠΑ 23%. Κοιτάξτε το δικό μας eShop εδώ.

Τρόπος πληρωμής είτε on line εδώ, είτε με έμβασμα στόν τραπεζικό λογαριασμό μας:
Απευθείας πληρωμή (προπληρωμή) με τραπεζικό έμβασμα πρός:
Παρασκευάς Νικολόπουλος,

ALPHA Bank, Υποκατάστημα Πύργου,
IBAN: GR55 0140 5600 5600 0210 1112 741
BIC:   CRBAGRAA
Πληρωμή με τήν εγγύηση του PayPal στό eShop μας
eShop2.jpg